Julkaistu Jätä kommentti

Joukkueen, seuran tai yhdistyksen varainhankinta ja verotus

Seuraavassa verottajan ohjeista koottu tiivistelmä useimpia joukkueita, seuroja ja yhdistyksiä koskevista varainhankinnan verotuksen ohjeista:

Yleishyödyllinen yhteisö

Tuloverolain 22 §:n mukaan yhteisö on yleishyödyllinen, jos

 • se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä
 • sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin
 • se ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.

Urheiluseurat 

Perinteinen urheiluseuratoiminta esimerkiksi junioritoiminnan ja kilpailutoiminnan muodossa on pääsääntöisesti yleishyödyllistä toimintaa. Urheiluseurojen verovapaana toimintana voidaan pitää mm. jäsen-, lisenssi-, kilpailu- ja sarjamaksujen keräämistä, avustuksien sekä lahjoitusten saamista.

TVL 23.3 §:ssä on erikseen säädetty, mitä tuloja ei pidetä yleishyödyllisen yhteisön verotettavina elinkeinotuloina. Tällaisia tuloja ovat:

 1. yhteisön toimintansa rahoittamiseksi järjestämistä arpajaisista, myyjäisistä, urheilukilpailuista, tanssi- ja muista huvitilaisuuksista, tavarankeräyksestä ja muusta niihin verrattavasta toiminnasta eikä edellä mainittujen tilaisuuksien yhteydessä harjoitetusta tarjoilu-, myynti- ja muusta sellaisesta toiminnasta saatu tulo;
 2. jäsenlehdistä ja muista yhteisön toimintaa välittömästi palvelevista julkaisuista saatu tulo;
 3. adressien, merkkien, korttien, viirien tai muiden sellaisten hyödykkeiden myynnin muodossa suoritetusta varojenkeräyksestä saatu tulo;
 4. sairaaloissa, vajaamielislaitoksissa, rangaistus- tai työlaitoksissa, vanhainkodeissa, invalidihuoltolaitoksissa tai muissa sellaisissa huoltolaitoksissa ja huoltoloissa hoito-, askartelu- tai opetustarkoituksessa valmistettujen tuotteiden myynnistä tai tällaisessa tarkoituksessa suoritetuista palveluksista saatu tulo;
 5. bingopelin pitämisestä saatu tulo.

Saadut tuotot käytetään koko joukkueen hyväksi yleishyödylliseen toimintaan.

Tukisopimukset

Yleishyödylliset yhteisöt solmivat usein erilaisia tukisopimuksia, joissa esimerkiksi tietyllä kanta-asiakaskortilla asioidessa voi ohjata varoja haluamansa yhteisön toiminnan tukemiseen. Tukisopimuksia on toteutettu myös siten, että yksittäisen ostoksen yhteydessä on tuotteen tai palvelun ostaja voinut valita tuettavan kohteen.

Tukisopimuksille on luonteenomaista, että yksittäinen yleishyödyllinen yhteisö ei sitoudu tuottamaan mitään palvelua kenellekään. Yhteisö saa halutessaan tiedottaa sopimuksen olemassaolosta tai olla tiedottamatta. Yhteisö voi joissakin tapauksissa saada tukisopimuksista tuloa, vaikka ei ole tiedottanut asiasta lainkaan. Tällaisesta tukisopimuksesta saatu tulo ei ole yleishyödyllisen yhteisön elinkeinotoiminnan tuloa.

Yllämainittu tukisopimusohje koskee pippa m. verkkokaupan kautta tehtäviä julkisen kampanjan ostoksia.

Lue ohje kokonaisuudessaan: Verotusohje yleishyödyllisille yhteisöille

 

 

Julkaistu Jätä kommentti

Koululuokan varainhankinta ja verotus

Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotus

Koululuokkien pienimuotoinen varainhankinta

Koulun oppilaat keräävät huoltajiensa kanssa tavanomaisesti yhdessä varoja luokkaretken, leirikoulun tai muun vastaavaan yhteisen koulun toimintana toteutettavan hankkeen rahoitusta varten. Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.

Luokkatoimikunnat keräävät varoja tavallisesti tarjoamalla oppilaiden ja heidän huoltajiensa lähipiirille hankittavaksi tuotteita, joiden myyntihinnasta luokkatoimikunta tilittää osan niiden myyjälle ja pitää myyjän kanssa sovitun osuuden itsellään.

Verotuskäytäntö

Edellä kuvattua oppilaiden pienimuotoista varainhankintaa ei harjoiteta yleishyödyllisen yhteisön tai muun oikeushenkilön nimissä. Varainhankinnan on kuitenkin verotuskäytännössä vakiintuneesti katsottu jäävän tiettyjen edellytysten täyttyessä verotuksen ulkopuolelle. Varainhankinnasta saatua tuloa ei siten ole näiden edellytysten täyttyessä verotettu oppilaiden tai heidän vanhempiensa tulona.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan on vakiintuneessa verotuskäytännössä katsottu jäävän verotuksen ulkopuolelle silloin, kun:

 1. varoja kerätään koulun tai sen oppilasryhmän yhdessä toteutettavaan leirikoulua, luokkaretkeä tai muuta vastaavaa koulun opetukseen liittyvää toimintaa varten;
 2. Varainhankinnan tuottoja ei kohdisteta varainhankintaan osallistumisen suhteessa, vaan kerätyt varat käytetään kokonaisuudessaan tasaisesti koko oppilasryhmän hyväksi; ja
 3. Keräystoiminta on laajuudeltaan pienimuotoista.

Luokkatoimikuntien pienimuotoisen varainhankinnan liikevaihto on vakiintuneesti jäänyt alle arvonlisäverollisen liikevaihdon rajan. Varainhankinnasta ei ole tarvinnut suorittaa arvonlisäveroa jo yksinomaan tällä perusteella.

Lue ohje kokonaisuudessaan: Luokkatoimikuntien varainhankinnan verotus

Julkaistu Jätä kommentti

PIPPA M. -Varainhankinta kotimaisilla tuotteilla

PIPPA M. -Varainhankinta kotimaisilla tuotteilla

Kotimaisuus on meille kunnia-asia ja ylpeydenaihe. Suomalaisuutta arvostetaan yhä enemmän ja se vaikuttaa yhä useammin ihmisten ostopäätöksiin ja valintoihin. Me kaikki suomalaiset hyödymme siitä, että suomalaisella työllä tuotetut tuotteet käyvät kaupaksi ja kotimaisuutta korostetaan. Tämä on tärkeä huomio myös silloin, kun vertailee eri varainhankinta ideoita.

Mistä sitten voi tietää, että tuote on todellakin valmistettu Suomessa ja se vaikuttaa myönteisesti kotimaiseen työllisyyteen? Moni tarjoaja markkinoi harhaanjohtavasti kotimaisuudellaan, vaikka tuotteiden alkuperä tosiasiallisesti onkin ihan muualla.

AVAINLIPPU – TEHTY SUOMESSA -alkuperämerkki auttaa valitsemaan kotimaisen vaihtoehdon luotettavasti. Merkillä on jo yli 50 vuoden historia ja se tunnetaan hyvin. Merkki kertoo, että tuote todella on valmistettu Suomessa ja se työllistää Suomessa. Avainlippu voidaan myöntää tuotteelle kotimaisen valmistuksen kriteerien täyttyessä. Päinvastoin kuin monien kauppojen lanseeraamien omien tunnusten tai merkintöjen kohdalla, Avainlipun käyttöä valvoo ja hallinnoi Suomalaisen Työn Liitto ja se on tae suomalaisuudesta.

Suomalaisen Työn Liitto myös tutkii paljon kuluttajien valintoja ja ostokäyttäytymistä. Sen mukaan Avainlippu vaikuttaa valintoihin ja ostopäätöksissä korostuu Suomessa tehtyjen tuotteiden työllistävä vaikutus. Suomalaisista jopa 87 prosenttia pitää tärkeänä, että voi tuotevalinnoillaan tukea suomalaista työtä ja 84 prosenttia kertoo suosivansa suomalaista aina, kun se on mahdollista. Kotimaisuuden vaikutus ostopäätökseen on vähintäänkin merkittävä, sillä 74 prosenttia kertoo olevansa valmis maksamaan enemmän Suomessa valmistetusta tuotteesta.

Haluamme vahvasti olla kertomassa suomalaisesta työstä ja tuotteista. Olemme ylpeitä tuotteiden kyljessä näkyvästä suomalaisuudesta kertovasta merkistä. Valitsemalla pippa m. tuotteet varainhankintaan valitset aidosti kotimaisen vaihtoehdon ja tuet suomalaista työtä.

Valitsemalla AVAINLIPPU – TEHTY SUOMESSA -tuotteen voit olla varma suomalaisesta alkuperästä.

 

Julkaistu Jätä kommentti

Helppoa varainhankintaa verkossa

Kesä ja lomat ovat vihdoin täällä! Harrastukset ovat päässeet jälleen vauhtiin, mutta varainkeruu niitä varten tuntuu monelle tuskaiselta toteuttaa kesällä. Kuulostaako tutulta?

Mutta hei, varainhankinta pippa m. tuotteilla on tietysti mahdollista toteuttaa helposti kokonaan verkossa!

Mitä varainhankinta verkossa tarkoittaa?

Käynnistämällä kampanjan sivuillamme kohdassa varainhankintakampanjan aloitus pääsette alkuun.

Valitsemalla kampanjastanne julkisen, saatte ryhmällenne oman tukikoodin, jonka avulla kuka tahansa voi tilata tuotteitamme suoraan itselleen tukien teidän varainkeruutanne. Julkinen kampanja tekee varainhankinnastanne helppoa, vaivatonta ja tuottoisaa sillä

 • ei tarvitse täytellä tilauslomakkeita
 • ei tilausten näpyttelyä
 • ei tavaroiden jakelua ostajille
 • ei rahojen keräämistä ja siirtelyä
 • tuottoa kertyy kuin itsestään (25% julkisen kampanjan kokonaissummasta ohjataan teille)

Miten julkinen kampanja toimii?

 • jakakaa ryhmänne tukikoodia omille verkostoillenne vaikkapa Facebookissa, Instagramissa tai WhatsAppissa
 • ostajan käyttäessä tukikoodianne verkkokaupassanne, tuotto ohjautuu teille ja ostaja saa ilmoituksen tukemastaan kohteesta
 • me postitamme tuotteet suoraan ostajalle
 • kampanjan päätyttyä tilitämme tuoton teille

ja siinä kaikki!

Lomallakin siis voi ja kannattaa tehdä varainhankintaa ja ottaa samalla rennosti nauttien auringosta ja vapaa-ajasta.

Iloa ja aurinkoa kesään sinulle!

Julkaistu Jätä kommentti

Yksinoikeudella paras tuotto varainhankintaan

pippa m. varainhankinta rakennettiin jo alun alkaen palvelemaan vain ja ainoastaan koululuokkien, urheiluseurojen ja yhdistysten varainhankintaa.

Miksi ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Ihan ensimmäinen ja tärkein kriteeri on paras tuotto varainhankintaa tekevälle ryhmälle.

Koska tuotteet tulevat aina suoraan meiltä teille ilman välikäsiä, verkon markkinapaikkoja, jälleenmyyjiä tai välivarastoja, tuotteillamme on aina paras 30% tuotto. Esimerkiksi 20€:n ostoksesta tuotto teille on aina 6€. Me myös toimitamme esitteet ja yhteisen tilauksenne aina maksutta. Tämä logiikka kestää vertailun!

Toisekseen tarjoamme tuotteitamme yksinoikeudella varainhankintaan.

Tuotteitamme on matkan varrella kysytty moneen otteeseen jälleenmyyntiin erilaisiin sisustusliikkeisiin ja verkkokauppoihin. Erityisesti alkumetreillä tuntui järjenvastaiselta kieltäytyä myymästä tuotteita niitä haluaville kaupoille. Päätös on kuitenkin pitänyt ja osoittautunut oikeaksi: koululuokkien ja urheiluseurojen on erittäin helppo myydä pippa m. tuotteita myös juuri siksi, ettei niitä saa muualta. Kaikki pippa m. tuotteet ovat laadukasta kulutustavaraa, jota aina tarvitaan. Lisäksi ne ovat kauniissa pakkauksissa, joten on hyvä idea tarjota niitä myös lahjaksi.

Halusimme keskittyä selkeään ja perusteltuun valikoimaan.

Tarkoin valittu tuotekokonaisuutemme on saanut paljon kiitosta siitä, että sitä on myös lasten ja nuorten itsensä helppo myydä. Yksi tärkeä varainhankinnan osa-alue on kuitenkin kannustaa lapsia ja nuoria yritteliäisyyteen ja opettaa osallistumaan aktiivisesti myös tästä näkökulmasta oman harrastuksensa tai muun toiminnan tavoitteiden saavuttamiseen. Vaikka valikoimamme laajenee hallitusti, emme tule jatkossakaan tarjoamaan paksua katalogia tai valtavaa repertuaaria tuotteita. Haluamme edelleen pitää kiinni siitä, että hinnoittelurakenne on selkeä ja tuotto teille on aina paras mahdollinen. Täältä löydät PIPPA M. TUOTTEET VARAINHANKINTAAN

Me keskitymme palvelemaan teitä.

Tavoitteenamme on helppo varainhankinta ja paras tuotto ryhmällenne. Teemme jokaisen valinnan ja päätöksen tuo tavoite mielessämme. Asiakaspalvelumme onkin saanut vain positiivista palautetta. Käypäs muuten kurkistamassa RYHMIEN KOKEMUKSIA pippa m. varainhankinnasta.

Ja hei, TOTTA KAI tällä vuosikymmenellä meillä on mahdollista toteuttaa varainhankinta myös täysin verkossa! Asettamalla kampanjanne julkiseksi, kuka tahansa voi tilata tuotteita suoraan itselleen tukien teidän varainhankintaanne. Me hoidamme postituksen ja maksuliikenteen. Täältä voit katsoa nyt KÄYNNISSÄ OLEVAT KAMPANJAT

Julkaistu Jätä kommentti

Ideoita varainhankintaan, olkaa hyvä!

Varainhankinta ideoita

Hyvin usein varainhankinta koululuokilla ja urheiluseuroilla on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä. Tehokkaimmin varainkeruu tavoitteeseen päästään, kun tehdään varainhankintaa monin eri keinoin.

pippa m. on helppo, riskitön ja tuottoisa vaihtoehto tuotemyyntiin. Haluan kuitenkin jakaa kanssanne muutamia muitakin ideoita varainhankintaan, joita olen kuullut ryhmien toteuttaneen menestyksekkäästi.

Perinteisesti erilaisissa turnaus- ja muissa tapahtumissa myydään ryhmän hyväksi kahvia, leivonnaisia, makkaraa ja arpoja. Monesti vanhemmat antavat työpanostaan ja tekevät talkootöitä tunteja laskematta vaikkapa teatterin narikassa tai järjestyksenvalvojina festivaaleilla. Kaikki edellä mainitut ovat jo monille tuttuja varainhankintavaihtoehtoja, mutta juuri nyt kuluvana vuonna rajoitusten vuoksi lähes mahdottomia toteuttaa.

Mistä sitten uusia ideoita varainhankintaan?

 • Kaupoissa tarvitaan ajoittain esim. inventointiapua, tarjotkaa palvelujanne
 • Vuodenajan mukaan voitte ehdottaa vaikkapa haravointia tai ikkunanpesua kotitalouksille
 • Piirtäkää tai kuvatkaa persoonallinen otos ja teettäkää siitä omannäköisiänne kortteja myyntiin paikallisessa painotalossa. Värityskortit ovat suosittuja!
 • Syksyn tullen voi kerätä omenat talteen (niitä kun usein tulee yli omien tarpeiden) ja teettää niistä luokan tai joukkueen omaa omenamehua
 • Ottakaa yhteinen myyntipaikka kirpputorilta. Etenkin itsepalvelukirppiksillä on helppoa saattaa itselle tarpeettomiksi jääneet tavarat eteenpäin ja tehdä samalla vaivatonta varainhankintaa. Kiertotalous kunniaan!

Tässä siis muutamia aineettomiakin vaihtoehtoja, joita on mahdollista toteuttaa myös näin poikkeusaikana ja toki muulloinkin.

Näiden ohella muistuttelen vielä, että Suomessa valmistetuilla ja biohajoavilla pippa m. kodin pesuaineilla on helppoa toteuttaa varainhankinta myös poikkeusaikana täysin turvallisesti verkon välityksellä. Voit lukea lisää VARAINHANKINTAKAMPANJAN ALOITUKSESTA täältä.

Tsemppiä kaikille koululuokille ja urheiluseuroille tämän tiukan ajan keskelle. Varmasti pääsemme kohta taas luokkaretkille, leirikouluihin ja turnauksiin!